คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้เข้า ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร โดย ได้ เชิญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ที่มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการ ดำเนินการ ตรวจ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 18.43 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตากโทรศัพท์/โทรสาร : 055-597-137
จำนวนผู้เข้าชม 3,920 เริ่มนับ 6 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com